Netflix mobile app

Mobile UI

Netflix mobile app

Projekt UI aplikacji Netflix w wersji light.

  • Narzędzia

    Figma